De Dundee Parochie Kerk, St. Mary's
 
Home Page

News

Organisations

History

Photo Tour

Links

Contact Us

© Dundee Parish Church 
(St. Mary's)
2007

Van harte welkom in onze kerk

De grondlegger van St.  Mary's is David, Graaf van Huntingdon, broer van Koning William the Lion. Wij vierden in 1990 de 800-ste verjaardag van de stichting van St. Mary's.

Binnenkomend via de Zuid deur vanuit Nethergate, passeren we in het buitenportaal een plaquette met de namen van alle - voor zover bekend - geestelijken die aan deze kerk verbonden zijn geweest. Verderop een gelambrizeerde ruimte, de Huntingdon Aisle, ter nagedachtenis van de stichter David, Earl of Huntingdon. De plaquette is vervaardigd ter nagedachtenis van Ds. Hugh O. Douglas, die van 1951-1977 als geestelijke werkzaam  was voor St. Mary's.

In de glazen vitrine ligt het "Book of Rememberance" - gedenkboek - met de namen van voormalige parochianen en weldoeners.

Voorin, een groot raam op het Oosten, dat de twaalf apostelen uitbeeldt. Het is een schepping van Sir Edward Burne-Jones en William Morris ter gelegenheid van het diamanten jubileum van Koningin Victoria in 1897.

De gebeeldhouwde eiken opstand, achter de kansel, is een geschenk van het Vrouwen Gilde ter nagedachtenis van Ds. John Duncan, die in de jaren 1937-1951 in St. Mary's stond.

De in het liturgisch centrum opgestelde vaandels zijn - v.l.n.r. - dat van het 2e Bataljon Scots Guards, de 24e Afd. van Boys' Brigade, dat van de Fife en Forfar Yeomanry/Scottish Hourse (T.A.) en van het 4/5-de Bataljon van de Black Watch. In de eerder genoemde Huntingdon Aisle de standaard van het Guildry Incorporation van Dundee.

Links van de gebeeldhouwde opstand een oorlogsmonument ter nagedachtenis van de mannen van het 4e bataljon, de Black Watch. Het bronzen schutblad onthult een aantal metalen platen, waarin de namen van 917 gevallenen staan gegraveerd.

Rechts van de preekstoel een lessenaar, ooit een onderdeel van de kansel van de High Church van Dundee van vóór 1688.

Nog verder naar rechts, een raam dat het feest van de geboorte van Jezus en de vlucht naar Egypte voorstelt. Helemaal boven, in de galerij, een raam met een kroon, hamer en schaar, de emblemen van oude gildes van Dundee.

Vervolgens ramen, voorstellend de "Doop van Christus", de "Barmhartige Samaritaan", de "Verheerlijking op de Berg" en "Gethsemane".

Het orgel is getooid met het kruis van St. Andrew en de olijfkrans van de overwinning, waarboven de kroon van de Martelaar. Onder, op de rug van de zetel van de Lord Provost (burgemeester) staat het wapen van de Dundee: de lelies van St. Mary als symbool van de band tussen de Stad Dundee en St. Mary's. Daaronder the Burning Bush - de brandende braamstruik - embleem van de Schotse Kerk. Deze drie emblemen vertegenwoordigen Land, Stad en Kerk.

De gebrandschilderde ramen in de Noord muur beelden de "Wederopstanding" en "Geloof, Hoop en Liefde" uit. L.g. raam is geschonken ter nagedachtenis van Ds. Archibald Watson, predikant van 1862-1882. Het thema is voortgezet in de galerij: de vis, zwaluw en pelikaan, symbool van de Drie Deugden van het Christendom.

De ramen, boven, in de galerij stellen Henoch en Abraham voor.

Vóór de deur, met verderop een modern raam, 2 herdenkings-plaquettes, waarop v.l.n.r.: Sint Ninian - de eerste Christelijke missionaris die naar Schotland kwam - de Maagd Maria, aan wie de kerk is gewijd, alsmede David, Graaf van Huntingdon (als kruisvaarder), grondlegger van de kerk in 1190. Dit raam is ter nagedachtenis van de voormalige geestelijken Ds. Adam W. Fergusson en Ds. Alfred E. Warr.

Aan de Oost muur tenslotte, een raam met afbeeldingen van St. Columba en St. Cecilia.

Terugkerend naar de Huntingdon zijbeuk, zien we twee recente met symboliek beladen gebrandschilderde ramen. Het linker geschonken door de Guildry Incorporation, het rechter door de High School van Dundee, die nauwe banden heeft met de hier beschreven kerk.